Conceptura ApS   Parallelvej 6   7100 Vejle 

E-mail prefix: acu

 
aktuelle projekter beskrivelse partnere
   
Havets Hus Koncept- og forretningsudvikling af et kombineret reasearch og science centre i tilknytning til Kattegatcentret i Grenaa
Remote Services Muligheder for øget anvendelse af fjernstyringsv�rkt�jer i udviklingen af den decentrale kraftvarmesektor. Rambøll, Nordjysk Elhandel m. fl.
Gorilla Park ApS

Koncept- og forretningsudvikling af high ropes adventure park p� Sydfyn